Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek a barátsgról

2010.02.06

55. A lot of people would travel with you in a limo, but your best friend is who go with you by a bus when the limo is out of kilter
~ Sok ember utazna veled egy limuzinban, de az igaz barátod az, aki felszállna veled egy buszra mikor a limuzin lerobbant..

54. Friends are like ballons: once you let them go you can't get them back.. so try to close your friends to you and you'll never lose them
~ A barátok olyanok, mint a lufik, ha egyszer elengeded őket, lehet hogy nem kapod őket már vissza.. úgyhogy próbálj meg vigyázni rájuk, hogy sose veszítsd el őket :)

53. Friendship isn't how you forget, but how you forgive; and not how you listen, but how you understand..
~ A barátság a megbocsátásról szól, nem a felejtésről; nem a meghallgatásról, hanem a megértésről..

52. No man is useless until it's got a friend
~ Akinek barátai vannak, az nem lehet felesleges ember.. :)

51. No, he's not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship 
~ Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba

50. Friendship is like health: you'll know the value of it's seldom when you lost it
~ A barátság olyan, mint az egészség: csak akkor érted meg a fontosságát, mikor elveszítetted

49. Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say 'just a minute',  stay when you say 'leave me alone'
~ A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

48. Best friend is a sibling destiny forgot to give to you
~ A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni

47. If something bad happends, friends would lie to make you feel better, but real friends would tell the truth even if it hurts
~ Ha valami rossz dolog történik, a haverjaid hazudnak neked, hogy jobban érezd magad.. de az igazi barátaid megmondják az igazat, akkor is ha fáj

46. 7 colors make rainbow, 7 chords make music, 7 days make a week, 7 continents make the world, 7 beautiful letters make us friends
~ A szivárvány 7 színből áll, a zene 7 akkordból épül fel, egy hét 7 napból áll, a világ pedig 7 kontinensből.. mi pedig 7-betűs barátok vagyunk (nem szószerinti fordítás)

45. Hold your friends close to your heart, because you might wake up one day & realise you've lost a diamond while you were too busy collecting stones
~ Tartsd közel barátaidat a szívedhez, mert lehet, hogy egy nap felébredsz és rájössz, hogy 'elveszítettél egy gyémántot, mert túl elfoglalt voltál azzal, hogy kavicsokat gyűjts'

44. Being friends isn't always about stopping each other from making mistakes but it's always about being there after the mistakes
~ Barátnak lenni nem azt jelenti, hogy megállítjuk egymást, mikor hibát követnénk el - barátság az, hogy egymás mellett állunk, miután elkövettük a hibát

43. If all my friends were to jump off a bridge, I wouldn't jump with them -I'd be waiting at the bottom to catch them
~ Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük - inkább lent várok, hogy elkaphassam őket

42. Best friends are the ones who knows all about you and still love you
~ Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek

41. A friend isn't who you've known the longest, it's about who came and never left
~ Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el :)

40. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
~ A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, és vissza tudja neked énekelni azt, ha te már elfelejtetted

39. True friendship is sitting together in silence and feeling like it was the best conversation you've ever had.
~ Igaz barátság, mikor egymás melllett ültök néma csendben, és úgy érzitek, ez volt az egyik legjobb beszélgetésetek

38. Friends are the most important ingredients of the recipe of life
~ Az élet receptjéhez a barátok a legfontosabb hozzávalók :)

37. A good friend says "If you ever need anything, I'll be there". But a true friend says "You'll never need anything, because I'll be there" :)
~ Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

36. Friendships are like candles: some burn quickly, dying out with a simple blow, some burn for a while but then disappear.. but others can last forever and relight everything :)
~ A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől; van olyan, ami egy darabig ég, de aztán a lángja elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent

35. If I could reach up and take a star for every time you have made me smile, the entire night sky would be in the palm of my hands :)
~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne

34. A friend isn't someone who is nice to your face, it's someone who isn't rude to you behind your back
~ Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :)

33. Friendship isn't a thing you learn in the school.. but if you haven't learned and understood the meaning of it, you really haven't learned anything in life
~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz.. viszont ha nem ismered (és érted) meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben

32. Love may fade with the season but some friendships are year-around
~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad

31. Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^
~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

30. If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you
~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

29. Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug
~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

28. Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have :)
~ A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak


27. Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)
~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

26. Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it :D
~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán XD

25. At first be a friend of yourself and the others will be so too.
~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

24. Friends: just a seven letter word but i can't live seven seconds without them :)
~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni

23. True friendship means having 1 soul in 2 bodies
~ Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

22. Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless XD
~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

21. Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
~ Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

20. We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

19. A friend in need is a friend indeed :)
~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

18.Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha

17. Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

16. We love each other for nothing, it's just friendship...one of the best kinds... someday we'll realize, that it was the true love, but by this time, it'll be too late...in turn, it really was that!
~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta...egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...

15. Friends are like credit cards,we need them forever...
~ A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

14. Fate chooses your relations, you choose your friends
~ A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod.

13. I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
~ Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

12. Best friends aren't the ones bailing you out of jail. Their the ones that are sitting next to you
~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből..  az igaz barátaid ott ülnek melletted :P

11. Friends come & go, enemies accumulate.
~ Barátok jönnek, barátok mennek ... az ellenségek gyűlnek.

10. Never explain! Your friends don't need it - your enemies won't believe you anyway!
~ Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni :)


9.Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures :)
~ A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ...

8. Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

7. Be yourself, your friends don't want anyone else!
~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

6. Life isn't easy, it will never be, but you have got friends, and 1 of them is me! So if you need a hand, just call my number, coz you are my friend and i like you :)
~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az, de vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül! Szóval ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel, mert a barátod vagyok.. és szeretlek ^^

5. A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

4. True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

3. A good friend will come bail out of the jail.. a true friend will be sitting next to you
~  A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

2. We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

1. My friends mean a lot to me! I wish I mean a lot to them :)
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem; azt kívánom, hogy én is ilyen fontos legyek nekik :)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buy Kamagra Oral Jelly China Kelmava

(Kelmava, 2019.10.04 20:17)

Isotretinoin Cash Delivery Overseas <a href=http://purchasecial.com>generic cialis from india</a> Amoxicillin For Ear Infections Isotretinoin Skin Health On Line

Propecia Receding Hair Growth EllInhigh

(Elllishib, 2019.03.27 15:04)

Viagra Para Distrofia Muscular Lioresal Sans Ordonance <a href=http://rxasian.com>viagra</a> Propecia Equidad