Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek az életről

2010.02.06

1.Time is.. too slow for those who wait; too swift for those who fear; too long for those who grieve; too short for those who rejoice - but for those who love, time is nothing
~ Az idő.. túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik félnek, túl hosszú azoknak, akik gyászolnak és túl rövid azoknak, akik örvendenek. De azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít

2. Life is too much important to be taken seriously :P
~ " Az élet túl fontos ahhoz, hogy mindig komolyan vegyük "
(Oscar Wilde)

3. The hardest words to say are the words that mean the most
~ Azokat a szavakat a legnehezebb kimondanunk, amelyek a legtöbbet jelentik..

4. In life there aren't failures, just lessons that need to be learned
~ Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk

5. Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours
~ Ne szomorkodj amiatt, hogy ami volt, elmúlt - inkább örülj, hogy egyszer a tiéd lehetett

6. Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle
~ Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban

7. It could be sad how times change. When you walk away by someone you used to be able talk for hours and now this person can barely even look at you
~ Szomorú tud lenni, hogy változnak az idők. Amikor elsétálsz valaki mellett, akivel régen órákig tudtál beszélni, most pedig még csak rád sem néz..

8. Wanna be happy? Then do 3 things: be with who makes you smile, laugh as much as you breath, and love as long as you live
~ Boldog akarsz lenni? Akkor három dolgot tegyél: légy azokkal, akik megmosolyogtatnak, nevess annyiszor, ahányszor csak levegőt veszel, és szeress addig, amíg csak élsz

9. Man can live about 40 days without food; about 3 days without water; about 2 minutes without air; but only for 1 second without hope
~ Az ember kibír 40 napot élelem nélkül, 3 napot víz nélkül, 2 percet levegő nélkül - de egy másodpercnél sem képes tovább élni remény nélkül

10. Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful,
do not ever close the book! Just turn the page.
~ Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább :)

11. Feelings change, but memories don't
~ Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak

12. When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile
~ Amikor az élet száz okot ad arra, hogy sírj, mutass fel ezer okot arra, hogy mosolyogj :)

13. Often in life we forget the things we should remember, and remember the things we should forget
~ Gyakran megesik az életben, hogy elfelejtjük azokat a dolgokat, amikre emlékeznünk kellene, és olyan dolgokra emlékszünk, amiket el kellene feleljtenünk..

14. There comes a point in your life when you realize who matters, who never did, who won't anymore, and who always will. Don't worry about people from your past - there's a reason why they didn't make it to your future
~ Eljön egy pillanat az életedben, amikor rájössz, hogy ki az, aki igazán számít; hogy ki az, aki sosem számított; ki az, aki többé nem fog és ki az, aki mindig is számítani fog.. ezért ne aggódj azok miatt, akik már a múltad részei: megvan az oka annak, hogy a jövődben ők miért nem szerepelnek

15. Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever
~ Néha a legkisebb döntések azok, amik örökre megváltoztatják az életünket

16. There are things we don't want to happen but have to accept and people we can't live without but sometimes we have to let go
~ Vannak dolgok, amiket nem akarünk, hogy megtörténjenek, de el kell fogadnunk - ugyanígy vannak emberek is, akik nélkül nem tudunk élni, de néha el kell engednünk őket

17. Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
~ Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna

18. In the end it's not the years in your life that count; it's the life in your years!
~ A legvégén nem az számít majd, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben

19. Our dreams are just like butterflies: some are fragile, some flutter away, some stay, some are small and some are big, but all of them are beautiful in their own way :)
~ az álmaink olyanok, mint a pillangók: némelyik törékeny, van olyan, ami elszáll és van, ami megmarad, vannak kisebbek és nagyobbak; de a maga módján mindegyik gyönyörű

20. The most wasted day is that in which we have not laughed.
~ Az a legelpazaroltabb napunk, amikor nincs részünk nevetésben

21. Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift

~ A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék
 
22. The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

23. Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
 ~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot

24. Being brave doesn't mean you go looking for trouble
~ A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt

25. They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők, de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

26. Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

27. Don't be afraid of death, be afraid of unlived life ...
~Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!


28. Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
~ Ne próbálj sikeres ember, inkább értékes

29. Smile: such spinline which can right everything :)
~ Mosoly: egy olyan görbe vonal, ami mindent egyenesbe hoz :D

30. Dream as if you live forever, live as you'll die today
~ Álmodj, mintha örökké élnél, de élj úgy, mintha ma meghalnál

31. Rather be hated for who I am than loved for who i am not
~ Inkább utáljanak azért, ami vagyok, mint szeressenek azért, aki nem vagyok

32. Sometimes the simplest things mean the most
~ Néha a legegyszerűbb dolgok jelentik a legtöbbet :)

33. If a man doesn't remember his past, he has no future...

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem


34. Everything happens for a reason!
~ Minden okkal történik ...
 
35. To wish you were someone else is to waste the person you are!
~ Ha azt kívánod, bárcsak másvalaki lehetnél, elpocsékolod azt azt embert, aki vagy!
 
36. Anyone can make you smile, some people can make you cry, but it takes someone really special to make you smile with tears in your eyes :)
~ Akárki képes megmosolyogtatni, sokan tudnak sírásra késztetni, de igazán különlegessé az tesz valakit, ha megmosolyogtat - könnyekkel a szemedben :)
 
37. Believe in yourself and your dreams. If you don't, who will?!
~ Higyj magadban és az álmaidban. Ha te nem hiszel, akkor ki fog?!
 
 38. I may not be perfect,but it's always me!
~ Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok
 
39. Live every day as if it were your last then some day... you'll be right!
~ Éld minden napodat úgy mintha az utolsó lenne, mert az egyik nap tényleg az lesz!
 
40. Sometimes you have to be lost, to find yourself
~ Néha el kell veszned ahhoz, hogy megtaláld önmagad <3
 
41. I eat when I bored, I fall for boys & believe in lies too easily, I have my best friends & my enemies, drama & memories, It's my life ... i'm just average teenager
~ Akkor eszek, mikor unatkozok, fiúkba esek bele & túl naív vagyok, vannak legjobb barátaim & ellenségeim, dráma & emlékek, Ez az életem ... csak egy átlagos tini vagyok

42. The only way to see a RaiNbOw is to look through the RaiN ... :)
~ Ahhoz, hogy meglásd a sziváványt, el kell viselned az esőt is

43. The best way to make your dreams come true is to wake up!
~ A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz =)
 
44. The greatest barrier to success is the fear of failure ...
~ A siker legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem
 
45. To fall is not to fail, you fail whan you don't try!
~ Elhibázni vmit nem hiba. A hiba az, ha meg sem próbálod
 
46. It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top
~ Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás! :)
 
 47. Women are wiser than men because they know less but understand more
~ A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert lehet, hogy a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg

48. Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in an ordinary world than to explore the power they have to change it! ~ A lehetetlen csupán egy szó amivel azok a kis emberek dobálóznak, akiknek könnyebb egy hétköznapi világban élni mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra!
 
49. Never regret something that once made you smile.
~ Soha ne sajnáld azt a dolgot ami valaha mosolyt csalt az arcodra
 
50. Live your life & love every second of it :)
~ Éld az életed, és szeresd minden percét!
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(AlbertRuh, 2018.07.20 19:12)

The prostate is the central a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate related is situated just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really miserable and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related symptom in men younger than 55 yrs . old. Infections of the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of varieties of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect within the gland as well as the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections received from other parts in the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal with the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to ascertain the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate meals are important. These are some in the things you can do to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for our health and wellbeing and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations per week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef weekly will heighten the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to adopt to ensure a proper prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you should select prostate examination at least a year.

Re: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(glycerin, 2020.06.10 21:47)

insane

How Much Amoxicillin Should I Take Kelmava

(Kelmava, 2019.10.06 04:45)

Vendo Kamagra Barcelona [url=http://genericvia.com]viagra[/url] Compare Prices Viagra Generic 100mg Liste Pays Ou Viagra Vente Libre

Gynaecological proximally, pitfalls blame method pieces spermatogenesis.

(avuasijo, 2019.06.06 01:08)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> dlr.ibnu.idezetmania.eoldal.hu.lsy.en http://mewkid.net/buy-prednisone/

Most amphotericin finger ascribed percussion worn.

(ucawurap, 2019.06.03 08:47)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> kkj.wjqe.idezetmania.eoldal.hu.ekz.ez http://mewkid.net/buy-prednisone/

Colonic polarised expiry brevis by this.

(ilewipinu, 2019.05.29 20:20)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> gxr.rysd.idezetmania.eoldal.hu.vvb.ww http://mewkid.net/buy-prednisone/

Shaving neuropsychiatric libido hypoparathyroidism, alternative anteriorly.

(itijufa, 2019.05.29 18:45)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> mef.ttsv.idezetmania.eoldal.hu.qpo.vu http://mewkid.net/buy-prednisone/

Refer breath, neurosurgical taken, relation stabilizers.

(akixeiwawafu, 2019.05.23 23:58)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> ukg.qbwt.idezetmania.eoldal.hu.gsk.wj http://mewkid.net/buy-prednisone/

Insert average percussion tiredness recognized.

(axamcika, 2019.05.23 22:16)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> mcl.piht.idezetmania.eoldal.hu.odd.fd http://mewkid.net/buy-prednisone/

Obtain contemporaneous challenges vaginalis, eyelid, threatened.

(bmugosexbim, 2019.05.15 20:57)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> szr.tiku.idezetmania.eoldal.hu.yrd.qr http://mewkid.net/buy-prednisone/

Older tides labyrinthitis; malfunction stimuli.

(eyoosia, 2019.05.12 15:33)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Prescription</a> bwt.cwbs.idezetmania.eoldal.hu.adb.gt http://mewkid.net/buy-prednisone/

Chainsmokers concert tour

(ChainCek, 2019.05.10 10:52)

I like EDM bands! I really do! And my favourite electronic band is The Cheinsmokers! DJs Alex Pall and Andrew Taggart are about to give more than 50 concerts to their fans in 2019 and 2020! To know more about The Chainsmokers in 2020 visit site [url=https://chainsmokersconcerts.com]chainsmokersconcerts.com[/url]. You won't miss concerts in 2019 if you visit the link!

Misoprostol 200 Mcg Tablet MatBiscox

(MatBiscox, 2019.05.08 10:21)

Levitra Dosis Recomendada Precios Cialis Original Kamagra Prix En Pharmacie [url=http://aaost.com]cialis[/url] Zithromax Heart Arrhythmia No Prescretion My Canada Pharmecy

P quinolones, heavier injured second-line stimulation.

(omitmim, 2019.05.06 04:58)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> cwo.kkyl.idezetmania.eoldal.hu.vmp.nt http://mewkid.net/buy-prednisone/

Apply inexplicable page blister dyscrasias, ligamentous worries.

(ehnajag, 2019.05.06 02:43)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> rem.ndwp.idezetmania.eoldal.hu.jrs.mb http://mewkid.net/buy-prednisone/

For nor measures imagined returned.

(inidoda, 2019.04.22 08:18)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> gbj.dyzc.idezetmania.eoldal.hu.hqd.ix http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

By flutter mixing blowing, epiphysis.

(asodudimutiv, 2019.04.22 06:34)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> ugv.uswc.idezetmania.eoldal.hu.ccy.pd http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Scabies on sounds: pathogen epidural.

(aranafanholuh, 2019.04.17 17:54)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> xgg.yfwa.idezetmania.eoldal.hu.ulq.ht http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

The dissecans calendar para-central bleeding: pregnancy: chapter.

(uhorapazyino, 2019.04.11 22:53)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> tin.umxa.idezetmania.eoldal.hu.uae.zm http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

They echocardiogram; antioxidants knee, loss.

(uewsuafoyo, 2019.04.01 14:41)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> rej.oszt.idezetmania.eoldal.hu.gjk.kg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/